Plastová podložka pro zakládání staveb na betonové desky

30.08.2017
Plastová podložka pro zakládání staveb na betonové desky
V loňském roce jsme zařadili do naši nabídky tlakově lité plastové podložky pro podložení základových pražců na nerovných základových deskách.

Podložky jsou vyráběny pro základové pražce 170mm a jsou provedeny tak, aby se odlomením jejich části daly použít pro základový pražec 120mm. Podložky jsou vyrobeny, tak aby se daly skládat na sebe pro zvětšení jejich funkční výšky, a aby se po sobě vzájemně neposouvali. Zatím máme ze strany montážních firem pouze kladné ohlasy, proto jejich použití doporučujeme.