Experimentální dům

Vývoj a výzkum prováděný naší firmou vyvolal potřebu výstavby výzkumného centra v sídle naší společnosti. Proto jsme v roce 2016 přistoupili k výstavbě tohoto centra, které má mnoho funkcí.

EUROPANEL house slouží jako ukázka

  • možností využití stavebního systému EUROPANEL ve výstavbě,
  • dokončováni interiérů a exteriérů staveb z EUROPANELu a
  • řešení konstrukčních detailů.

Dům je zároveň vybaven elektronikou řešící dvě klíčové oblasti:

  • první oblastí je lidské zdraví a životní pohoda, pro kterou je důležité správné vnitřní klima staveb. To se vždy skládá z několika složek působící na člověka jako celek. Jde především o teplotu, vlhkost vzduchu, hluk, přirozené osvětlení, obsah oxidu uhličitého v ovzduší a VOC, tedy soubor těkavých látek uvolňujících se z nábytku, bytových textilií, plastů apod. Náš dům obsahuje senzory pro měření těchto veličin a zařízením pro úpravu jejich parametrů v každém ročním období.
  • druhou oblastí je životnost staveb. Dle evropských norem eurokód jsou všechny běžné stavby projektovány na návrhovou životnost 50 let, při plánovaném způsobu užívání a běžné údržbě. Pro zajištění tohoto požadavku jsou potřebné informace o stavu jednotlivých konstrukcí. Náš experimentální dům je vybaven senzory, které sledují teplotu, vlhkost vzduchu a vlhkost dřeva v podlahových, střešních i stěnových panelech a konstrukčních dřevěných prvcích.