Stavební systém Europanel - Konstrukce

Deska na zemních vrutech

Unikátní vlastnosti EUROPANELu umožňují realizovat základové desky jako panelové konstrukce. Ve spojení s technologií zemních vrutů tak vznikla vynikající alternativa pro zakládání staveb. Založení je velmi šetrné pro stavební pozemek, je rychlé a ve srovnání s klasickou betonovou deskou minimalizuje zátěž pro životní prostředí ve všech sledovaných environmentálních parametrech.

Výhody založení na zemních vrutech – nejste limitováni ročním obdobím, základy si můžete připravit i v zimě, rychlá výstavba za 1 den můžete zašít stavět, bez nutnosti výkopových a terénních prací, možnost přemístění stavby.

Obvodové stěny

Ve stavbách z EUROPANELu jsou obvodové stěny provedeny jako sendvičové konstrukce. Základem každé stěny je vlastní panel který je z exteriéru doplněn zateplovacím systémem s vybraným typem fasády. V interiéru stavby jsou obvodové stěny opláštěny deskou na bázi sádry. Tento sendvič je vždy navržen tak aby plnil předepsané mechanické, tepelně technické, akustické a protipožární předepsané vlastnosti.

Pro zajištění velké variability při navrhování domu jsou panely vyráběny v délkách 2500, 2650, 2800 a 3000mm a šířkách 312, 415, 625 a 1250mm. Tloušťka panelu se poté odvíjí od požadovaných tepelně izolačních vlastností. Vybírat je možno z tlouštěk 120, 170, 210 a 270mm.

Vnitřní nosné stěny

Slouží k zavětrování obvodových stěn a jsou provedeny jako panelová konstrukce z panelů tlouštky 120mm. Povrch se dokončuje oboustranným obkladem sádrovou deskou, v případě požadavků na lepší akustické vlastnosti s předstěnou s minerální či skelnou izolací.

Stropy

Stropní konstrukce se provádí jako trámková se sádrokartonovým podhledem a lehkou či těžkou skladbou podlahy v druhém nadzemním podlaží. Další variantou je strop ze stropního panelu, který vyniká rychlostí montáže.

Nadkrokevní izolace

Je určena pro izolování střech s klasickým rozponem krokví či příhradových vazníků.

Střechy

Z panelů tlouštěk 210 a 270mm se provádějí střešní pláště, rovných, pultových i sedlových střech. V případě potřeby lze střešní plášť zateplit další vrstvou polystyrenu z exteriéru.