Kontaktní osoby

Roman Kubr

jednatel společnosti
+420 736 752 540

Ing. Luděk Liška

obchodní oddělení
+420 724 820 989

Lukáš Weiser

business department
+ 420 736 752 541

Ing. Ivan Kožešník

výroba
+420 725 926 568

Eva Jahodová

administrativní oddělení
+420 602 548 341

Libor Bubeníček

vedoucí technického oddělení
+420 602 782 321

Ing. Martin Šrytr

technické oddělení
srytr@europanel.cz
 

Ondřej Klimeš

technické oddělení
klimes@europanel.cz
 

© 2017 EUROPANEL s.r.o.