Stavební systém Europanel - Výrobky

Základové pražce

Jsou dřevěné prvky z odolného modřínového dřeva, které se používají k zakládání staveb na betonové desky či napojení přístaveb ke zděným stavbám.

Základové panely

Používají se při zakládání staveb nad terén na zemní vruty, betonové patky či betonové pasy. Nejběžnější tloušťky panelů pro tyto účely jsou 210 a 270mm. V nabídce je i speciální elektropanel umožňující snadné rozvedení elektroinstalace v podlaze domu.

Stěnové panely

Pro svislé stěny obvodového pláště se používají panely tloušťky 170 a 120 mm ve 4 různých délkách. Panely tloušťky 120 mm se používají i pro vnitřní nosné stěny. Panely se dodávají bez a nebo s kanály pro provedení elektoinstalačních rozvodů.

Stropní panely

Jak už vypovídá jejich název, slouží jako stropní konstrukce ve vícepodlažních domech. Pro tyto účely mohou být použity všechny tloušťky vyráběných panelů v závislosti na statických požadavcích.

Střešní panely

Střechy zkonstruované z panelů jsou provedeny rychle a izolace je uložena nad střešní konstrukcí, což zvětšuje prostor v podkroví domu. Na střechy se používají panely tloušťky 210 nebo 270mm.

Nadkrokevní izolace

Slouží k rychlému zaklopení střechy u staveb se vzdáleností krokví či nosníků do 80cm. Dodává se v široké škále tlouštěk.

Spojovací prvky

Spojovací panely mají výšku profilu 80mm a slouží k vzájemnému spojení panelů. Vkládají se do obvodových drážek na panelech a zabezpečují jejich pevné spojení. Dřevěné vložené prvky slouží k vytvoření ostění kolem oken a dveří, a také k zakončení panelových stěn. Zdvojené dřevěné prvky slouží podobně jako spojovací panely ke spojování panelů.

Těsnící materiály

Pasivní a nízkoenergetická výstavba vyžaduje vzduchotěsnost staveb. Pro její zajištění je používána řada těsnících materiálů.

Spojovací prostředky

V systému Europanel se využívají mechanické a chemické spoje, Mechanické spojovací prostředky slouží k upevnění stavby na základovou desku, spojování panelů a připevňování dřevěných prvků. Jedná se o závitové tyče, různé typy vrutů, spony a tesařské kování. Z chemických prvků využíváme chemickou maltu pro kotvení do betonových základních desek a polyuretanové montážní lepidlo do spojů panelů.

Dřevěné nosníky

Dřevěné lepené hranoly v provedení KVH, Duo, Trio a BSH používáme k provedení konstrukcí stropů, střech, pergol a dalších podpůrných konstrukcí.