Stavební systém

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

Konkrétním příkladem technologie SIPs, vyráběné v České republice, je stavební systém EUROPANEL.

Ucelený stavební systém EUROPANEL

Ucelený stavební systém EUROPANELZákladní prvek systému - panel, je vyráběn slepením desek OSB s  jádrem ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu, nebo alternativně z  polystyrenu modifikovaného grafitem s lepšími tepelně technickými parametry. Panel má po celém obvodu montážní drážku hlubokou 42 mm, která je vytvořena přesahem desek OSB přes polystyrenové jádro, a slouží pro provádění spojů panelů. Panely se vyrábějí v šesti tloušťkách, třech délkách a čtyřech šířkách.

Výhodou systému EUROPANEL je povinná certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Systém certifikace a dohledu Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského s.p. se sídlem v Praze garantuje odběratelům i investorům dodržení předepsaných vlastností všech prvků systému EUROPANEL.

 

Panely EP – A a EP – B

- pro výstavbu rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů
- o tloušťce 170 mm - pro obvodové stěny
- o tloušťce 120 mm - pro nosné příčky
- o tloušťce 210 a 270 mm – pro střešní pláště a základové desky

Panely EP - H

- o tloušťce 65 mm a 85 mm - pro výstavbu chat, garáží a dalších drobných staveb

Základové pražce

modřínové čtyřstranně opracované stavební hranoly KVH tloušťky 60 mm a šířky odpovídající tloušťce vybraného panelu.

Vložené dřevěné prvky

čtyřstranně opracované dřevěné profily tlusté 40 mm, šířkou odpovídající šířce drážky v panelu. Slouží k vyplnění montážních drážek panelů a k provádění některých typů spojů.

Spojovací panely

spojovací pera vkládaná do montážních drážek dvou sousedních panelů. Konstrukčně jsou shodná s panelem.

Sloupy, průvlaky, prvky krovu

lepené lamelové profily v potřebných délkách a dimenzích.

Stropní nosníky

čtyřstranně opracované, délkově nastavované stavební profily ze smrkového dřeva.

Dřevěné I nosníky

nosníky s pásnicemi ze smrkového dřeva, spojenými stojnou z aglomerovaného materiálu, např. OSB.

Spojovací kování

speciální typy vrutů s talířovou hlavou pro spojování sendvičových panelů a masivních dřevěných profilů bez předvrtání, běžné vruty a  spony, tesařské kování jako jsou třmeny pro zavěšení stropních nosníků, nebo rektifikační patky pod sloupy.

Montážní PU lepidlo a PU pěna

slouží pro lepení a těsnění spojů panelů

Podrobnosti o jednotlivých prvcích stavebního systému EUROPANEL naleznete v katalogu.