Provádění staveb

Stavební systém EUROPANEL je českým výrobkem, který se nechal inspirovat dnes již tradiční americkou technologií SIPs (Structural Insulted Panels). Základním prvkem této technologie je panel. Tvoří jej desky z velkoplošných materiálů na bázi dřeva a polystyrenové jádro, sloužící jako tepelný izolant.

Založení stavby

Domy montované z EUROPANELu se nejčastěji zakládají na

 

Na desku opatřenou hydroizolací, případně protiradonovou izolací, se vyznačí poloha jednotlivých stěn dle montážní dokumentace. Panely se staví na základový pražec, který lícuje s hranou základové desky a společně s dřevěným vloženým prvkem, vymezujícím polohu panelu, je přikotven k základové desce.

Montáž vlastní stavby

Montáž panelů začne v jednom rohu stavby a pokračuje připojováním dalších panelů po obvodu. Po dokončení obvodu prvního nadzemního podlaží se obdobně smontují nosné vnitřní příčky. Celý obvod i příčky se propojí vložením dřevěných prvků do montážní drážky ve „věnci“ prvního nadzemního podlaží. V případě jednopodlažního domu se panely ukončí roznášecím páskem OSB, jehož šířka odpovídá tloušťce panelu. Na takto provedenou stavbu se uloží konstrukce střechy z příhradových vazníků.

Uzavření hrubé stavby

U vícepodlažních staveb se pokračuje konstrukcí stropu. Stropní nosníky se zavěšují do kovových třmenů, které jsou připevněny na  vnitřních deskách panelů. V případě potřeby větších rozponů se podpírají průvlakem z lepeného lamelového dřeva podepřeného sloupy na  rektifikačních patkách. Stropní nosníky jsou nejčastěji vyrobeny z  dřevěného délkově nastavovaného profilu 60x240 mm, nebo z dřevěných I  nosníků. Podlaha druhého nadzemního podlaží se provádí z OSB desek tloušťky 22 mm, které jsou spojeny na pero a drážku a přes těsnící pásky jsou vruty prošroubovány do stropních nosníků a obvodových stěn. Na  takto provedenou podlahu se zakládá dřevěný vložený prvek vymezující polohu paneláže druhého nadzemního podlaží. Montáž panelů v 2. n.p. se provádí stejně jako v 1. n.p.

Animace hrubé stavby dvoupodlažního rodinného domu ze stavebního systému EUROPANEL

Panely je možné použít i pro konstrukci střešního pláště.

Toto řešení zjednoduší konstrukci krovu, protože se panely krokvemi podpírají pouze v místě spoje, tedy ve vzdálenostech 2500 – 3000 mm. Výhodou je i větší prostor v podkroví, izolace střešního pláště je totiž umístěna nad krokvemi. Stavba je velice rychle uzavřena a chráněna proti srážkám.

 

Dokončení stavby z EUROPANELu

Hrubé stavby z EUROPANELU jsou velmi přívětivé pro navazující řemesla. Jsou smontovány přesně, stěny jsou hladké, rovné, svislé a  pravoúhlé. Pro osazení oken a dveří jsou připraveny přesné čisté otvory. Kontaktní zateplovací systém se provádí na rovné stěny. Všechny instalace se rozvádějí vodorovně v podlahách, nebo stropech. Ve svislém směru jsou instalace provedeny v sádrokartonových příčkách a předstěnách a pro elektroinstalaci jsou připraveny kanály v panelech.

Interiér se ve většině případů dokončuje sádrokartonovými deskami, alternativně mohou být použity sádrovláknité, nebo cementokeramzitové desky. Podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou lité, nebo se používají suché skladby podlah z různých typů desek. Podlahy ve druhém nadzemním podlaží jsou konstruovány jako „plovoucí“, tedy na materiál s dobrým kročejovým útlumem je položena roznášecí deska a na ni je přímo kladena podlahová krytina.