Kontrolní den v Brně

02.04.2019
Kontrolní den v Brně
Dne 4.3.2019 proběhl kontrolní den v Brně k řešenému projektu: "Nová technologie nízkopodlažních energeticky úsporných budov z lepených sendvičových panelů s možností zakládání na zemních vrutech s využitím technologicky prefabrikovaných bytových jader".

Tento projekt je finančně podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu a je řešen ve spolupráci se Stavební fakultou vysokého učení v Brně. Na kontrolním dni bylo zhodnoceno plnění jednotlivých etap projektu za rok 2018, dále byla naplánována činnost posledního roku projektu, tj. roku 2019. Hlavním cílem projektu je "Pilotní aplikace nové technologie vícepodlažních domů z Europanelu" v podobě dvou konkrétních projektových dokumentací pro bytové domy. Nová technologie umožní jednoduchou a rychlou výstavbu bytových domů pro všechny zájemce ze strany obcí a podnikatelů ve stavebnictví.

 Výstavba experimentálního objektu pro měření stavební akustiky konstrukcí.

 Příprava měření akustiky stropů.