Základová deska na vrutech - Služby

Kalkulace

kalkulace je prováděna na základě zadávací dokumentace, tedy okótovaných půdorysů a řezů stavby, kalkulace obsahuje předběžnou spotřebu a cenu materiálu pro konstrukce podlah, stěn, stropů a střech hrubé stavby ze stavebního sytému EUROPANEL. V kalkulaci je rovněž uvedena cena za montážní dokumentaci a statické posouzení objektu. Kalkulace v tomto rozsahu je prováděna zdarma.

Montážní dokumentace

montážní dokumentace je soubor montážních výkresů, nářezového plánu a kusového seznamu dílců. Montážní dokumentace je základním podkladem pro objednání, dodávku a realizaci hrubé stavby

Statika

při objednávce montážní dokumentace pro konkrétní stavbu zajišťujeme její technické posouzení

Školení

Firma vytvořila ucelený systém školení pro zájemce o EUROPANEL. Základní školení je úvodem do technologie sips a detailně řeší provádění staveb ze systému EUROPANEL. Další část je zaměřena na stavební fyziku a způsob realizace zakázek.

Na základní školení navazují specializovaná školení pro projektanty, montážní čety či obchodní zástupce.

Velké úsilí věnujeme přednáškám a prezentacím na všech stupních odborných škol.

Konzultace

poskytujeme konzultace a odborné poradenství v celém rozsahu oboru dřevostaveb a s ohledem na zaměření naší firmy především v oblasti konstrukčních izolovaných panelů na bázi dřeva (sips). Vaše dotazy rádi zodpoví špičkoví odborníci v daném oboru.

Technická pomoc

v rámci technické pomoci provádíme konstrukční řešení staveb, konzultace na stavbách a technické poradenství pro realizaci hrubých staveb a jejich dokumentace

Doprava

dopravu zajišťujeme na základě požadavků zákazníka pro všechny produkty značky EUROPANEL. Cena dopravy se stanovuje individuálně pro každou zakázku.