Výstavba školy a školky

Výstavba školy a školky
V letošním roce proběhla realizace dvou objektů pro školství ze stavebního systému Europanel. První byla přístavba základní školy Da Vinci v Dolních Břežanech a druhou rekonstrukce objektu kladenské mateřské školky Svojsíkova, zvané Motyčín.

S Europanelem do škol

V letošním roce proběhla realizace dvou objektů pro školství ze stavebního systému Europanel. První byla přístavba základní školy Da Vinci v Dolních Břežanech a druhou rekonstrukce objektu kladenské mateřské školky Svojsíkova, zvané Motyčín.

Zatímco školka na Kladně byla založena klasicky na betonovou základovou desku, přístavba školy v Dolních Břežanech byla založena na zemní vruty na základovou desku ze stavebního systému Europanel. Obě stavby byly dokončeny v rekordně krátkém čase. My vám nyní přinášíme fotodokumentaci a krátké rozhovory s projektantem a investory a uživateli staveb. 

V obou případech se investoři rozhodli pro další přístavbu z kapacitních důvodů. Zeptali jsme se, co je vedlo k rozhodnutí pro dřevostavbu, proč si vybrali stavební systém Europanel, jak byly jejich požadavky splněny a jak byli s výsledkem spokojeni.

 

Základní škola da Vinci

Základní škola da Vinci v Dolních Břežanech byla otevřena v roce 2010 a společně s mateřskou školou má kapacitu přibližně 100 žáků. 

Na naše otázky odpovídá Mgr. Ing. Martin Lukeš, PhD., ekonom, jeden ze zakládajících členů školy da Vinci, který celou akci za investora řídil.

„Začínaly jsme skromně v budově arcibiskupství, k dispozici byl prostor pouze pro jednu třídu MŠ a jednu třídu ZŠ. V létě roku 2011 jsme přistavili patro, kde vznikly další třídy,“ popisuje začátky školy da Vinci pan Lukeš. „V budoucnosti bychom rádi každoročně otevřeli jeden nový první ročník s maximální kapacitou 15 dětí.“

Proč právě dřevostavba?

„Pro dřevostavbu jsme se rozhodli hlavně z hlediska rychlosti výstavby.“

Proč EUROPANEL?

„Klasická sloupková konstrukce nám připadala časově náročná, chtěli jsme systém, který bude pouze smontován a zároveň může být bez problémů jednoduše demontován. Europanel byl nejflexibilnější a nejlépe s námi komunikoval“, udává důvod pro volbu stavebního materiálu pan Lukeš.

A jak to všechno dopadlo?

„Chtěli jsme pouze suchou výstavbu, žádné betonování a další mokré procesy. Proto i založení na zemní vruty. Stavba byla zahájena 23.6.2013 a plánované dokončení bylo koncem srpna. Stavba byla nakonec dokončena k 15.9.2013, ke zdržení došlo kvůli opožděné dodávce dřevěného obkladu fasády a dřevěných interiérových prků. Výše investice dosáhla 12,5 mil. korun.“

„Školu užíváme dva měsíce a zatím vše funguje tak, jak má. Nic nevrže :)). Zvolili jsme vhodnou skladbu stěn, takže i po akustické stránce není žádný problém“, odpovídá na moji otázku, jak jsou s užíváním budovy spokojeni, pan Lukeš, a dodává:  „Pokud bych měl akci celkově zhodnotit, myslím, že se nám podařilo ve velmi krátkém čase postavit budovu o zastavěné ploše cca 400 m2, která dobře slouží i vypadá.  Žáci pozitivně vnímají progresivní vnitřní vybavení.  V prostorách nové družiny, kde jsou instalována lana, houpací a lezecké sítě, mají možnost se protáhnout a relaxovat. Rodiče zase kladně hodnotí rychlost výstavby a vzhled školy.  Je to opravdu hezká dřevěná stavba.“

Mateřská školka Motyčín, Kladno

MŠ Svojsíkova má sto žáků a působí nyní již 31 let. Otázky zodpovídá ředitelka mateřské školy Svojsíkova paní Jana Vavříková a pan David Veverka z projekční kanceláře DWPROJEKT, která školku projektovala.„Nás k přístavbě vedly hlavně požadavky ze strany rodičů, kteří měli problém s umístěním svých ratolestí do školek. V místě nebyl dostatek předškolních zařízení, a tak se město rozhodlo pro investici. Nová kompletně vybavená třída se zázemím vznikla na základní desce dříve vyhořelé části objektu, který již sloužil pouze jako pronajímaný sklad“, dodává paní Jana Vavříková.

Proč právě dřevostavba?

Město zvolilo dřevostavbu z několika důvodů. Důležitým faktorem byla bezkonkurenční rychlost výstavby, nemalý podíl na rozhodnutí měl však i fakt, že původní objekt byl také dřevostavba.

Proč EUROPANEL?

Stavební systém Europanel navrhla projekční kancelář pana Veverky na základě svých předchozích zkušeností.

A jak to všechno dopadlo?

„V Motyčínské mateřince ke zpoždění nedošlo, začali jsme 1.7.2013 a k 31.8.2013 byla stavba dokončena“, pochvaluje si svojí letní „dovolenou“ paní ředitelka. A tak již 16.9.  mohl první náměstek kladenského primátora pan Miroslav Bernášek, který stavbu inicioval, slavnostně předat novou budovu škole.

„Vše se zvládlo díky skvělé koordinaci a spolupráci všech, kteří se na výstavbě podíleli“, doplňuje pan Veverka.

Paní ředitelka Vavříková hodnotí v podstatě stejně: „Stihli jsme ve stanoveném termínu pořídit krásnou vzdušnou budovu, která nám umožnila přijmout další děti a poskytla jim dostatečný prostor pro jejich rozvoj a aktivity. Děti jsou nadšené, mají zde stolečky, prostor pro hry i místo pro dovádění, které se dá lehce zaměnit za odpočinkovou zónu. Náklady na rekonstrukci činily 5,8 mil. korun.