Větrání s rekuperací tepla - Služby

Na základě výkresové dokumentace, tedy půdorysů řezů a pohledů na stavbu, navrhneme optimální umístění ventilačních jednotek, připravíme cenovou nabídku a zašleme potřebná zařízení na adresu objednatele. Součástí dodávky je detailní instalační návod řídícího systému, ventilačních jednotek a návod k použití.

Návrh rozmístění

Podle velikosti stavby, konkrétně dle velikosti užitné plochy a dispozice jednotlivých místností se určuje potřebný počet jednotek. K rozmístění jednotek jsou důležité další informace, především o situaci kolem domu, například umístění vytížených komunikací, poloha stavby vůči světovým stranám, poloha obytných místností vůči poloze garáží a garážových stání apod. Pro optimalizaci návrhu umístění jednotek je dobré znát i počet osob v jednotlivých místnostech v průběhu dne a noci. Podstatnou informací je umístění krbů, krbových kamen a plynových spotřebičů v jednotlivých místnostech. Na základě předaných informací navrhneme optimální umístění ventilačních jednotek.

Kalkulace

Kalkulace je prováděna formou cenové nabídky na základě dohodnutého počtu a typu ventilačních jednotek a elektronických ovládacích prvků.

Doprava

Dopravu zajišťujeme na základě požadavků zákazníka pro všechny produkty značky EUROPANEL. Cena dopravy se stanovuje individuálně pro každou zakázku.