EUROPANEL air - plíce pro váš dům

14.06.2016
EUROPANEL air - plíce pro váš dům
Moderní těsné domy, těsná okna a tlak na energetické úspory zhoršují vnitřní prostředí ve stavbách, především kvalitu vzduchu. Proč je tak důležité větrat a proč si k tomu zvolit zrovna EUROPANEL air?

Vnitřní prostředí staveb a větrání

Mikroklima každého vnitřního prostoru se skládá z několika složek, které působí na člověka a na jeho subjektivní pocit pohody. Správné větrání velmi podstatně ovlivňuje, jak se člověk ve svém bytě či domě cítí.

Celá problematika je však poměrně složitá - jak tedy JEDNODUŠE, SROZUMITELNĚ a zároveň ODBORNĚ vysvětlit, proč je tak důležité větrat a proč si k tomu zvolit zrovna EUROPANEL air?

Decentralizovaný ventilační systém s rekuperací tepla EUROPANEL Air

Podívejme se na věc po částech:

1) Jednoduše o vnitřním prostředí staveb a větrání

Moderní těsné domy, těsná okna a tlak na energetické úspory zhoršují vnitřní prostředí ve stavbách, především kvalitu vzduchu. Stavby jsou špatně větrány, ale zdroje znečištění zůstávají.

  • oxid uhličitý jako produkt dýchání ve vyšších koncentracích způsobuje únavu, nesoustředěnost, nevolnost či bolesti hlavy
  • zvýšená vlhkost kondenzuje na chladných površích a poškozuje stavební součásti budov a podporuje růst plísní se všemi negativními důsledky
  • toxické látky unikající z vnitřního vybavení staveb zůstávají v podobě plynů a aerosolů uvnitř a trvale zatěžují lidské zdraví
  • alergeny z vnějšího prostředí způsobují zdravotní potíže

Zajistit přirozené větrání těsnými okny je prakticky nemožné. Zdravé klima v bytě či domě je však velmi žádoucí.

Zásadním požadavkem je tedy větrat, větrat nepřetržitě a větrat bez energetických ztrát. Hygienické předpisy požadují výměnu vzduchu na osobu 19-25 m3 za hodinu k zajištění subjektivního pocitu pohody. 

EUROPANEL air je zařízení, které to dokáže trvale zajistit. V přiloženém souboru EUROPANEL air se dočtete o principu práce tohoto zařízení a o jeho výkonových parametrech. V přiloženém ceníku jsou uvedeny ceny konfigurace ventilačního systému pro obytné prostory o ploše 40, 80 a 120 m2.

Pokud vás informace zaujaly a rádi byste se dozvěděli více, podívejte se prosím na další kapitolku:  

2) Srozumitelně o vnitřním prostředí staveb a větrání

Velmi srozumitelně tuto problematiku vysvětluje a popisuje video na níže uvedeném odkazu - doporučujeme Vám jeho shlédnutí:

Systém EUROPANEL air je právě „to zařízení“ pro řešení zmiňovaných potíží.

Pokud byste rádi získali ještě více informací, přejděte prosím na další kapitolku: 

3) Odborně o vnitřním prostředí staveb a větrání

Jak již bylo řečeno, jde o složitou a komplexní problematiku, proto je vhodné, když se jí budou věnovat odborníci. Perfektně ji ve své přednášce zpracovala vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí paní Ing. Zuzana Mathauserová. Zájemcům o podrobné informace doporučejeme její prostudování.

Vypůjčíme si tedy závěrečný text z výše uvedené přednášky:

„Bez dostatečného větrání nelze zajistit kvalitní vnitřní prostředí budov“.

Toto uvědomění a zkušenosti našich odběratelů a uživatelů staveb jsou důvody, pro které jsme se rozhodli zařadit do naší nabídky decentralizovaný ventilační systém s rekuperací tepla EUROPANEL air, plíce pro Váš dům...