Stavební moduly - Použití

Jádra jsou koncipována tak, že se veškeré instalace napojí na přípojky vody, kanalizace a elektro vyvedené ze základové desky či v připojovací šachtě. Tím se jádro stává funkčním. Jádro obsahuje mimo jiné elektro rozvaděč pro celý dům a příslušný elektroinstalační materiál, přípojky vody a odpadu pro kuchyňskou linku.

Jádra jsou řešena v několika variantách - jako samostatné WC/ koupelna/ kombinace WC a oddělená koupelny/ koupelna včetně WC. Řešení odpovídá požadavkům klienta a typu domu pro které je jádro vyrobeno. Jádra mohou být umístěna v domech založených na zemních vrtech i v domech založených na betonových deskách a to i ve vícepodlažních objektech. Jádra mohou být umístěna uvnitř stavby nebo vně stavby, v podobě přístavku. Pro dům může být použito jedno či více jader, dle potřeby.

Řešení jádra v projektu IZY FOR 4