Background image

Základní rozdíly mezi pasivními a nízkoenergetickými domy

Pasivní, nízkoenergetický, energeticky úsporný, nulový, energeticky efektivní... tohle všechno jsou přívlastky dnešních moderních domů. Jaký je mezi nimi rozdíl a lze vlastně jednoznačně určit, jaký typ domu je pro naše bydlení nejlepší? Záleží na mnoha faktorech. Jedněmi z nejdůležitějších jsou výše investice a váš životní styl. Pojďme se podívat na rozdíly mezi domy pasivními a nízkoenergetickými.

Základní rozdělení domů dle energetické náročnosti:

  • Standardní domy - spotřeba tepla 120-150 kWh/m2 ročně
  • Nízkoenergetické domy - spotřeba tepla do 50 kWh/m2 ročně
  • Pasivní domy - spotřeba tepla do 15 kWh/m2 ročně
  • Nulové domy - spotřeba tepla do 5 kWh/m2 ročně

Energeticky úsporný dům izy for 4 >>

 

Rozdíly nespočívají jen v samotné spotřebě tepla, ale také v užitých technologiích, materiálech, dokonce i tvar domu hraje velmi důležitou roli. Základem je vždy pečlivě zpracovaný projekt, který myslí na všechno a pracuje nejen s domem, ale také s pozemkem, na kterém dům bude stát. Jedině tak dosáhnete optimálních tepelných zisků ze slunečního záření.

Budoucnost stavění tkví v energeticky nenáročných domech, to už je nám jasné. Ty mají společné především kvalitní izolace, systémy větrání a systémy vytápění. Mezi nejdiskutovanější patří pasivní a nízkoenergetické domy. Mnoho lidí v nich sice nevidí rozdíl, ale věřte, že v nich rozdíl je. 

Na co byste měli myslet při pořizování velmi úsporného domu?

  • Dům by měl mít velmi kvalitní těsnou obálku s vysokou mírou izolací a kvalitními okny s trojskly. Neměla by chybět možnost efektivního stínění.
  • Musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu a zdravé vnitřní prostředí domu po stránce vlhkosti, CO2, mikroorganismů a prachových částic. To obstará kvalitní systém větrání s rekuperací tepla.

Topný systém má být jednoduše ovladatelný, regulovatelný a programovatelný.  

1.      Projekt domu

Každá stavba začíná projektem. Projektování pasivních domů podléhá přísným pravidlům, u nízkoenergetických domů jsou tato pravidla o něco benevolentnější. Od toho se samozřejmě odvíjí i cena celého projektu. Pasivní dům se navrhuje s ohledem na klimatické podmínky, orientaci světových stran, možnosti využití solárních zisků, případné zastínění okolními stavbami či terénem a podobně. Také se velmi dopodrobna věnuje nadimenzování vytápěcí a chladicí soustavy. Těmito parametry se samozřejmě zabývá i projekt nízkoenergetického domu, nikoliv však tak do detailu.

2.      Návratnost investice

To, co vás zřejmě bude zajímat ze všeho nejvíc je, zda se vám pořízení energeticky úsporného domu vůbec vyplatí. Určování návratnosti je celkem ošemetná záležitost a nikdo vám přesně neřekne, za kolik let díky výrazně nižšímu inkasu splatíte náročnější výstavbu domu (počáteční investice je vyšší zhruba o 10-20 % oproti standardnímu domu). Všeobecně lze říci, že investice do nízkoenergetického či pasivního domu se vám při současných cenách energií vrátí asi za 12-15 let. Musíte však počítat s tím, že za těchto 12-15 let bude nutné stávající technologie vyměnit z důvodu jejich zastarání. Opět tedy bude nutná investice.

Více o návratnosti investice a o tom, jestli se pasivní dům vyplatí, si přečtěte v našem dalším článku.

3.      Vytápění

Jak už víte, roční spotřeba tepla v pasivním domě je do 15 kWh/m2, v nízkoenergetickém domě do 50 kWh/m2. Tento rozdíl je způsobený především způsobem vytápění. V pasivním domě zpravidla chybí klasická topná soustava - interiér se ohřívá především ze solárních tepelných zisků. Malé místnosti mají minimální tepelné ztráty. V pasivních domech je pak celkem problém zařídit si chladnější místnost, která by sloužila třeba jako spíž. V nízkoenergetickém domě už většinou topení najdeme, je na něm závislá teplota v interiéru.