Background image

Jaký je trend pasivních domů a vyplatí se vůbec?

 

Pasivní domy jsou v posledních letech velmi diskutovaným a poměrně kontroverzním tématem. Základní otázka, kterou si pokládá většina budoucích majitelů novostaveb, zní: vyplatí se stavba pasivního domu? Energetické úspory hýbou světem a každý chce samozřejmě, aby byly co nejnižší. Spokojení ale můžete být i v nízkoenergetické domě, tak jaký je v tom rozdíl?

Pasivní či nízkoenergetický. Který si vybrat?

Pasivní (domy s téměř nulovou spotřebou energií) a nízkoenergetické (velmi úsporné) domy se liší především roční potřebou na vytápění. U pasivních domů je menší než 15 kWh na m2, u nízkoenergetických domů je nižší než 50 kWh na m2. Pasivní domy také kladou velký důraz na neprůvzdušnost obálky budovy - při přetlaku či podtlaku se za hodinu netěsnostmi nemůže vyměnit více než 60 % vzduchu. Na všechna tato čísla mají velký vliv použité materiály na stavbu domu, jeho tvar, velikost, orientace vzhledem ke světovým stranám, kvalita prosklených ploch, způsob větrání a vytápění a mnoho dalších činitelů. Tato opatření samozřejmě vyžadují vyšší investici, která se vám vrátí za desítky let.

 

Náklady na vytápění EUROPANEL domů vyhovují nízkoenergetickým standardům, a to i při vytápění elektřinou.

Prohlédněte si nás katalog domů a vyberte si ten svůj >>

 

 

izy for 4

izy for 4 >>

lupo exclusive

Izy for 5 >> 

   

Úspora nebo životní styl?

Na pasivní domy se můžeme dívat ze dvou pohledů. Buď si pasivní dům vybíráme proto, že vyhovuje našemu životnímu stylu – má minimální nároky na spotřebu energií, je vyrobený z materiálů, které pochází z trvale udržitelného hospodářství, využívá přírodní zdroje energií, bydlení v něm je zdravé. Možná byste našli i další důvody. Tyto parametry naplňuje i nízkoenergetický dům, jenom ne v takové míře.

  

V pasivním domě byste měli bydlet podle určitých zásad. Jedině tak bude plnit funkci, pro kterou jste si ho vlastně pořídili. Rozlučte se například s otevíráním oken, větrání totiž obstará rekuperace. V nulových domech můžeme dokonce vídat pevná okna.

 

Porovnejte si roční náklady na provoz domu a nutné investice

Pasivní dům si můžeme vybrat také čistě jenom kvůli velmi nízkým provozním nákladům. V tomto případě bychom se ale měli zamyslet, jestli se nám taková investice vůbec vyplatí. Pokud se tedy rozhodujete, zda pasivní, nebo nízkoenergetický dům, spočítejte si reálný rozdíl ve spotřebě energií u těchto domů a porovnejte je s vynaloženými penězi pro dosažení těchto rozdílů.

 

 

Také je nutné uvědomit si, že u pasivního domu investujete především do modernějších technologií, které časem zastarají a zhruba za 12-15 let je budete muset obměnit, aby svou funkci plnily tak, jak mají. Investici tedy bude nutné opakovat.

 

Naše filozofie zní: Nedělejte nic, co není třeba k dosažení rovnováhy mezi investicí a provozními náklady. Čím je všechno jednodušší, tím lépe.