Rodinný dům – bungalov s plochou střechou vč. atiky

Realizace: 11/2022
Lokalita: Ruská Nová Ves Slovensko

Předmět dodávky:
Stavba byla realizována v zimě 2022 v podhůří Východních Karpat a proto chtěl investor postavit bungalov rychle a efektivně. Na základě přání investora byly pro výstavbu hrubé stavby bungalovu o půdorysu 9x28m použity na obvodové stěny a střechu panely s grafitovým jádrem o tloušťce 270mm. Pro vnitřní příčky byly zvoleny panely o tloušťce 120mm. Velké prostory byly vyneseny příhradovými vazníky z BSH v pohledové kvalitě.