SERIÁL: Historie panelových dřevostaveb 1

23.11.2015
Dřevostavby z prefabrikovaných panelů dnes zaujímají největší podíl na trhu dřevostaveb v Evropě. Existují stovky firem, které vyrábějí panely různých rozměrů, různého materiálového složení a stupně dokončení. Rozmanitost v panelové technologii je obrovská. Při podrobném zkoumání však zjistíme, že prefabrikované panelové dřevostavby vychází ze třech základních konstrukčních principů panelů.

Dřevostavby z prefabrikovaných panelů dnes zaujímají největší podíl na trhu dřevostaveb v Evropě. Existují stovky firem, které vyrábějí panely různých rozměrů, různého materiálového složení a stupně dokončení. Rozmanitost v panelové technologii je obrovská. Při podrobném zkoumání však zjistíme, že prefabrikované panelové dřevostavby vychází ze třech základních konstrukčních principů panelů.

Na trhu se můžeme setkat se třemi konstrukčními principy panelů:

  • panely s dřevěným rámem
  • konstrukční izolované panely (structural insulated panels) SIPs
  • vrstvené celodřevěné panely

Konstrukce jsou seřazeny podle historie svého vzniku, první byl panel s dřevěným rámem. Je však zajímavé sledovat, jak se panelové dřevostavby vyvíjely a jak se prosazovaly na stavebním trhu. Nehovoříme ale jen o posledních deseti, dvaceti nebo třiceti letech.

Nejstarší konstrukční princip, tedy panel s dřevěným rámem, byl patentován v roce 1880. V loňském roce tak oslavil 130 let své existence. Panelové dřevostavby se hned po svém vzniku celosvětově proslavily a vítězné tažení panelových technologií napříč všemi světadíly pokračuje již třetí století. Na této cestě byla ve své době i  Česká republika světovým lídrem.

Rozvoji panelových dřevostaveb pomohly války

Válčící armády se v 19. století začaly více zajímat o raněné a jejich léčení. Generálštábní lékař profesor Christian Friedrich Stromeyer z  Hannoveru ve svých dílech „Maxima válečného léčebného umění“ z roku 1861  a „Střelné rány“ z roku 1867 označil důkladné větrání za „hlavní potřebu úspěšného ošetření ran“. Začal se hledat způsob, jak rychle stavět a opět demontovat vojenské lazarety, které zajistí co
nejlepší hygienické podmínky pro raněné a které budou použitelné i v zimních měsících.

První panelová dřevostavba

V roce 1880 dánský rytmistr Johann Gerhard Clement Döcker přišel se systémem staveb z panelů, jež měly dřevěný rám, na který byl připevněn, jak uvádějí prameny, „lisovaný Döckerův materiál“ - pravděpodobně předchůdce lignátu, tedy cementovláknité desky. Panely svislých stěn se spojovaly zámkem se západkou a na spoje panelů se připevňovaly lišty pomocí šroubů s křídlovými maticemi. Spoj střešních panelů ve vrcholu domku byl řešen speciální šroubovou svorkou. Tak se snadno a rychle prováděla montáž i demontáž. Panely se daly „stohovat“, tedy snadno skladovat a přepravovat. Tento systém znamenal velký převrat ve způsobu budování polních ležení a lazaretů. Döckerův systém byl v roce 1880  patentován.

Panelové dřevostavby se začaly šířit z Dánska

Výroby se ujali pozdější dánský konzul Christian Ferdinand Christoph a  jeho společník architekt Christian Rudolf Unmack, kteří v roce 1882  získali oprávnění na výrobu mobilních Döckerových domků. Domky našly velké uplatnění u všech vojenských správ a byly pro svoji praktičnost a  použitelnost vysoce ceněny. Pruský generální lékař Dr.V. Coler z  Ministerstva války v Berlíně při objednávce domků pro pruské ministerstvo války prosadil přestěhování výroby z dánské Kodaně do  Německa. K tomu došlo v roce 1882, kdy byla výroba zahájena v Niesky (Horní Lužicko) ve strojní továrně strýce Ch. F. Christopha pana J.E. Christopha.

Panely jako nejlepší řešení pro lazarety

Při příležitosti mezinárodní výstavy v Antverpách v roce 1885  vyhlásil Mezinárodní červený kříž soutěž o nejlepší stavbu pro léčení raněných a infekčně nakažených pro válečné i mírové využití. Ze šedesáti přihlášených řešení Čestnou cenu Jejího Veličenstva německé císařovny Augusty a zlatou medaili s portrétem získal právě panelový dům systému Döcker, vyrobený firmou Christov & Unmack.

Mobilní Döckerovy domy se staly velkým hitem

Německý svaz Červeného kříže objednal 80 domů pro použití při humanitárních krizích a živelných katastrofách. Podobně se vybavil i  rakouský Červený kříž. Domky byly využívány při epidemiích tyfu a  neštovic, byly využívány jako pavilóny pro léčení plicních onemocnění. V  roce 1899 firma Christov & Unmack vybudovala první školu a  následovala expanze panelových dřevostaveb do školství. Začala je využívat i církev jako nouzové kostely a modlitebny. Následovaly školy v  přírodě, rekreační objekty, letní sídla a obytné domy. Stavby systému Döcker byly využívány také jako koloniální stavby pro dopravní a důlní společnosti. Dřevostavby společnosti Christov & Unmack se stavěly a  používaly v celé Evropě, v koloniích, v Turecku, v severoamerických státech, v Brazílii, Argentině, Mexiku i Japonsku. Během první světové války byly Döckerovy domky použity na všech bojištích.

Ing. Luděk Liška
EUROPANEL s.r.o.

© 2017-2021 EUROPANEL s.r.o.