Konference EUROPANEL 2016

09.12.2016
Konference EUROPANEL 2016
Dne 24.11.2016 proběhla tradiční každoroční konference společnosti EUROPANEL.Tyto pravidelně konané akce si kladou za cíl seznámit naše klienty a odbornou veřejnost s novinkami v oblasti technologie EUROPANEL a s novinkami spolupracujících firem a dodavatelů.

V prvním příspěvku pan Aleš Bubeníček z firmy Stormsys s.r.o. prezentoval moderní zásady ochrany dřevostaveb před bleskem a předvedl systém hromosvodu s možností vedení svodiče po povrchu OSB v polystyrénové fasádě a s uzemněním přes zemní vruty. Firma Stormsys všem účastníkům a dalším zájemcům nabízí zpracovaní nabídek na tyto typy hromosvodů, případně zajistí jejich realizaci.
Druhý příspěvek přednesl pan Pavel Šenkýř ze společnosti STOMIX, spol s r.o., který seznámil přítomné s produktovou řadou certifikovaných zateplovacích systémů STOMIX s důrazem na systém lepení polyuretanovým lepidlem ALFAFIX PUR určeným pro zateplovaní staveb z EUROPANELU. Firma STOMIX zve všechny zájemce z řad staveních firem na školení k provádění svých zateplovacích systémů, která probíhají v sídle výrobce vždy začátkem roku. Termíny lze dohodnout přímo s panem Šenkýřem.
Pan Adam Klega s firmy Heat Energy s.r.o. představil podlahové topení Heatflow s akumulační podlahovou deskou fermacell. Tato skladba byla vyvinuta pro použití v domech z EUROPANELU zakládaných na zemní vruty. Společnost Heat Energy pro stavební firmy zpracovává cenové nabídky i vlastní realizaci vytápění.
Výrobní program, nové produkty a databázi profi-tipů fermacell, ve kterých jsou popsány materiály fermacell a jejich použití ve skladbách jednotlivých konstrukcí staveb představil pan Klaus Křeválek ze společnosti Fermacell GmbH.
Pan Jiří Houžvík s firmy BAYO.S SE představil zemní vruty této značky a instalační zařízení pro zemní vruty. V druhé části své prezentace vysvětlil přesný postup od poptání zemních vrutů přes provedení zkoušky únosnosti zeminy až po jejich instalaci.
O nových produktech také informoval pan Stanislav Jirák ze společnosti tremco illbruck s.r.o. Všem přítomným předvedl možnosti hybridních tmelů a nabídl možnost konzultací při řešení těsnění a tmelení problematických spár.
S příspěvkem firmy EUROPANEL s.r.o. vystoupil pan Luděk Liška a seznámil přítomné s deseti novinkami firmy EUROPANEL za rok 2016. K těm nejdůležitějším patří rozšíření sortimentu o panely délky 2650 mm, které jsou velmi důležité při zakládání domů na zemní vruty. Další novinkou v sortimentu je tlakově litá plastová podložka pod základové pražce pro vyrovnávání nerovností betonových základových desek. Představen byl i katalog tepelně posouzených obvodových stěn, podlah a střešních plášťů, software EUROPANEL akustik vyvinutý společností EUROPANEL pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti obvodových stěn a nové zatřídění požární odolnosti na základě provedení požárních zkoušek.


Tím byla naplněna teoretická část Konference EUROPANEL 2016 a následovala návštěva rozestavěného experimentálního domu EUROPANEL v sídle společnosti. Po dokončení domu v roce 2017 budu všichni partneři pozvání k jeho návštěvě v rámci slavnostního otevření a samozřejmě po slavnostním otevření bude všem našim partnerům k dispozici kdykoliv pro jednání s jejich klienty.