Bydlení v mobilních domech není žádnou novinkou

03.12.2012
Bydlení v mobilních domech není žádnou novinkou
Mobilní domy jsou velmi oblíbené především v USA, Francii, Holandsku a Velké Britanii, kde je lidé využívají pro trvalé či přechodné bydlení nebo pro rekreaci. V poslední době začíná vzrůstat zájem o mobilní domy také v Česku, a to zejména díky jejich variabilitě a s tím spojenému jednoduchému pořízení a umísťování staveb s nízkou pořizovací cenou.

Na základě požadaků našich klientů jsme vytvořili novou řadu nízkoenergetických mobilních a modulových domů – StudiaDomi. Tato řada domů je velmi variabilní a přináší zdravé komfortní bydlení s  atraktivním vzhledem s nízkými provozními náklady za milou cenu.

 

Alternativy jednotlivých modulových domů je možné dodat v takzvané mobilní variantě, což jistě přivítají zejména zákazníci v záplavových oblastech nebo ti, kteří mají problémy s umístěním stavby trvalého charakteru, tak i klienti, kterým naopak varianta dočasné stavby nevyhovuje kvůli financování.

Každou z nabízených alternativ je možné dodat v kompletně zhotoveném stavu včetně zařízení a vybavení interiéru, případně v místech se zhoršenou dopravní dostupností realizovat stavbu domu na místě.
Nová řada nízkoenergetických Mobilních a Modulových domů StudiaDomi je vhodná pro celoroční užívání jak pro rekreační účely, nebo jako dům pro trvalé či přechodné bydlení pro mladé rodiny nebo seniory, Tyto domy je ve většině případů možné kdykoliv rozšířit o další moduly a vytvořit tím tzv. rostoucí dům.

Použití těchto modulových domů je široké a objekt je možné přizpůsobit k jakémukoliv použití. Jako příklady užití můžeme rozdělit do několika kategorií a způsobu užití:

  • Občanská - bydlení celoroční, rekreační, technické zázemí, sklady
  • Komerční – kanceláře, prodejny, provozovny, objekty služeb
  • Sportovní – recepce, klubovna, šatna, sklady
  • Sociální – šatna, toalety, sprchy
  • Složky civilní obrany – mobilní lékařská péče, ubytování, sociální zázemí
  • Územní celky – SOS vesničky, vesničky pro seniory, mateřské školy, campy

Legislativa

Při výstavbě dbáme na  plnění technických norem a používání certifikovaných materiálů.
Vzhledem k tomu, že stavební zákon zatím nezná pojem mobilní nebo modulový dům, umístění objektu se řídí pouze na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj z května 2010 a proto postupuje každý stavební úřad k této problematice individuálně. Zpravidla pro umístění modulových domů vzniká pouze povinnost ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu nebo územní souhlas. Odpadá tudíž potřeba stavebního povolení. Komunikace s úřady je však nezbytná.

Kontakt

Vladimír Časár
email: casar@iridia.cz
tel.: 602583773

© 2017-2021 EUROPANEL s.r.o.