Životnost staveb

27.03.2018
Životnost staveb
Z důvodu stále se opakujících dotazů na materiálové složení, bezpečnost, hygienu, pevnost a tuhost, životnost stavebního systému EUROPANEL a z něj realizovaných staveb jsme se rozhodli formou krátkých aktualit postupně osvětlit celou šíři této problematiky. V prvním článku si rozebereme pojem životnost staveb.

Na životnost lze pohlížet z různých hledisek - životnost morální, technická, ekonomická a návrhová.

  • Morální životnost ukazuje jak dlouho dokáže stavba plnit měnící se požadavky uživatele stavby na její užitné vlastnosti. Jedná se o dispoziční řešení, zdravoinstalace, elektroinstalace, datové sítě, kvalitu a design povrchů stěn a podlah apod. Užitné vlastnosti stavby musí kopírovat technický a sociální rozvoj společnosti a v čase se měnící individuální požadavky uživatelů staveb. Vyvrcholením tohoto opotřebení je oprava nebo rekonstrukce stavby. (Dnes je běžné provádění rekonstrukcí každých zhruba 20 let.)

  • Technická životnost souvisí s životností a funkčností jednotlivých konstrukčních prvků. Vlivem degradačních procesů ztrácí stavební dílo svou kvalitu. Je podmíněna správnou údržbou a může být prodlužována rekonstrukcemi stavby.

  • Ekonomická životnost stavby končí v okamžiku, kdy náklady na údržbu a provoz převáží nad užitkem z používání stavby. Každá stavba je investicí, která se investorovi vrací formou amortizace.

  • Pro návrhovou životnost byl v rámci Evropy vytvořen jednotný systém, který najdete v následující tabulce. Již při projektování nové stavby plánujeme její morální, technickou i ekonomickou životnost na desítky let dopředu. Eurokód definuje 5 kategorií návrhové životnosti dle účelu užití staveb a jejich konstrukčních celků.

 

Kategorie návrhové životnosti

Charakteristická návrhová životnost (roky)

Příklady

1

10

Dočasné konstrukce*

2

10 až 25

Vyměnitelné konstrukční části

3

15 až 30

Zemědělské a podobné konstrukce

4

50

Konstrukce budov, domů a jiné běžné konstrukce

5

100

Konstrukce historicky významných budov, mosty a ostatní inženýrské konstrukce

* Konstrukce nebo části konstrukcí, které mohou být demontovány za účelem jejich opětovného použití, nemají být pokládány za dočasné.

 

Pro stanovení požadované životnosti stavby se vychází z normy ČSN EN 1990:2002 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí. Životnost dílčích konstrukcí vychází z jednotlivých tříd návrhové životnosti, v závislosti na tom, jak obtížná bude v průběhu užívání budovy obnova nebo výměna těchto konstrukcí.

EN 1990 – Zásady navrhování, únosnost, použitelnost a trvanlivost

uvádí základní požadavky na únosnost, bezpečnost osob, použitelnost, funkční způsobilost, robustnost a zajištění jakosti

EN 1991 – Zatížení konstrukcí, stálé, proměnné, mimořádné

 

Předpoklady aplikace Eurokódů

  • návrh a výstavbu konstrukce provádí kvalifikovaní pracovníci

  • během provádění stavby je zajištěn patřičný dohled

  • stavební materiál se používá dle Eurokódů nebo příslušných norem pro materiály

  • konstrukce je náležitě udržována a používána v souladu s návrhem

 

Jak poznáme, zda stavební systém splní požadované hodnoty návrhové životnosti?

Všechny stavby musí být projektovány dle výše uvedených zásad. Stejně jako všechny použité materiály, vybavení a konstrukční prvky musí splňovat stanovené podmínky.

 

Jak je to v Evropě ošetřeno, si řekneme v dalším článku.

© 2017 EUROPANEL s.r.o.