Reportáž ze stavby domu z EUROPANELU od A do Z - 9.díl

14.02.2020
Reportáž ze stavby domu z EUROPANELU od A do Z - 9.díl
Vážení příznivci EUROPANELU. Na našich schůzkách se zájemci o stavbu domu dostáváme otázky ke stavebnímu systému EUROPANEL a k celému procesu výstavby od získání stavebního povolení až po realizaci stavby. Připravili jsme pro vás reportáž o jednom právě stavěném domu.

Finanční a časová analýza výstavby

V dnešním, posledním dílu naší reportáže si ukážeme, jak dlouho výstavba trvala a kolik stavba stála. Před tím, si ale musíme popsat jak byla výstavba organizována, protože způsob výstavby ovlivňuje konečnou cenu díla. U rodinných domů jsou v podstatě možné dvě metody výstavby.

Stavba „na klíč“ nebo stavba „svépomocí“. U stavby na klíč je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem na dokončený dům. Investor předá zhotoviteli staveniště a po dokončení přebírá hotové dílo. Zhotovitel tedy stavbu organizuje, realizuje a zajišťuje potřebné subdodávky pro realizaci díla. Svépomocná výstavba není pouze vynaložení vlastní fyzické práce při stavění, ale především organizace a řízení stavby. To je náročná disciplína, kterou si investoři jdoucí cestou svépomocné výstavby často neuvědomují. Důsledkem pak bývá prodlužování doby výstavby a prodražování stavby. Doporučujeme tedy dobře zvážit jakou formu výstavby zvolíte.

Dům z naší reportáže byl realizován svépomocí. Cenové hladiny materiálů a prací odpovídají přelomu roku 2018/2019 a roku 2019. V roce 2018 i 2019 rostly ceny stavebních materiálů a prací každý rok až o 20%. Podle našich informací se v roce 2020 takto razantní růst cen již neuskuteční. Po celou dobu výstavby byla vedena detailní evidence nákladů a času. Výsledkem jsou níže uvedené souhrnné tabulky.

První tabulka sumarizuje náklady na jednotlivé etapy výstavby v Kč včetně 15% DPH. Dále je v tabulce proveden přepočet nákladů na 1m2 užitné plochy a na 1m3 obestavěného prostoru.

 

Ve druhé tabulce jsou sečteny odpracované hodiny. Položka „Zdravotně technické instalace, podlahové krytiny, terasa, venkovní schodiště“ byla realizována vlastními silami investora stejně tak jako organizace a řízení stavby.

 

Data z obou tabulek mohou budoucím zájemcům o stavbu domu z EUROPANELU poskytnout odpovědi na řadu otázek.

Tak snad jen to nejdůležitější: Při stavbě svépomocí s podílem vlastní práce 18,73% postavíte 1m2 užitné plochy domu za 28.555,- Kč s DPH ve vybavení podle předchozích dílů reportáže (tedy včetně vestavěného nábytku, kuchyně, elektrospotřebičů a podlahového topení) a 1m2 užitné plochy domu spotřebuje 21,13 pracovních hodin.

 

Tím naše reportáž končí, ale připravujeme pro vás velmi zajímavý článek. V rámci diplomové práce na Stavební fakultě ČVUT bylo provedeno porovnání domu z cihelných bloků, porobetonu, betonu a Europanelu z pohledu zátěže pro životní prostředí. Výsledky jsou velmi zajímavé až překvapující. Uvidíte sami.

 

 

 

 

 

 

© 2017-2021 EUROPANEL s.r.o.