Reportáž ze stavby domu z EUROPANELU od A do Z - 4.díl

08.08.2019
Reportáž ze stavby domu z EUROPANELU od A do Z - 4.díl
Vážení příznivci EUROPANELU. Na našich schůzkách se zájemci o stavbu domu dostáváme otázky ke stavebnímu systému EUROPANEL a k celému procesu výstavby od získání stavebního povolení až po realizaci stavby. Připravili jsme pro vás reportáž o jednom právě stavěném domu.

Montáž stěn a stropů

Před montáží stěn se na základovou desku přilepí a přišroubuje základový rám, který je tvořený dřevěnými vloženými prvky tloušťky 40 mm. Je důležité rám smontovat co nejpřesněji. Na rám se osazují stěnové panely obvodových a vnitřních nosných stěn. Při montáži se vychází ze zpracované montážní dokumentace. Hlavně „nic nevymýšlet“, ale provést montáž v souladu s dokumentací konkrétní stavby a obecnými zásadami popsanými v montážní příručce. Montáž stěn začíná v rohu stavby a pokračuje ve zvoleném směru. Panely se spojují standardními spojovacími prvky. Pokud je v některém místě koncentrováno napětí například od zatížení střechou je do stěn vkládán statikem předepsaný sloup, nebo je detail konstrukce rozkreslen a popsán v již zmíněné montážní dokumentaci. Podobně jako obvodové se montují i vnitřní nosné stěny. Nenosné stěny jsou provedeny ze sádrokartonu. Strop je trámková konstrukce zaklopená deskou OSB tloušťky 22 mm. Při montáži stěn se zároveň osazují vodorovné dřevěnné průvlaky. Například v této stavbě s otevřenou dispozicí nad obytným prostorem má hlavní průvlak z lepeného řeva průřez 200 x 320 mm.

 

 

 

 

 

V příštím dílu si popíšeme konstrukci krovu z lepených nosníků a z příhradových vazníků (ano na tomto domě jsou použity obě) a panelové střechy.

 

© 2017 EUROPANEL s.r.o.