Light Building - nejmenší zátěž pro životní prostředí

Ve srovnání s ytongem, železobetonem, i Europanelem na betonové desce je systém Light Building
na zemních vrutech až o několik desítek procent šetrnější k životnímu prostředí.
Ve srovnání s cihlami porotherm je zátěž pro životní prostředí o 63% menší.

V rámci diplomové práce studentky ČVUT byla řešena problematika, jak velkou zátěž pro životní prostředí představují různé stavební technologie. Zátěž pro životní prostředí se posuzuje na základě enviromentálních parametrů, kterými jsou: spotřeba primární energie PEI, potenciál globálního oteplování GWP, potenciál acidifikace prostředí AP, potenciál eutrofizace prostředí EP, potenciál tvorby přízemního ozonu POCP, potenciál úbytku ozonové vrstvy ODP.

Jedná se o složitou problematiku a zájemce o detailní analýzu odkazujeme na již zmíněnou diplomovou práci. 

 

 

 

© 2017-2021 EUROPANEL s.r.o.