Srovnání železobetonové základové desky a desky z konstrukčních panelů společnosti Europanel na zemních vrutech pro pasivní dům

 Článek byl uveřejněn v časopise Materiály pro stavbu (8/2016)

Shrnutí

  • ŽB deska: stavba do 2 měsíců (nelze v zimě) .. vs Deska ze SIP na zemních vrutech 2-3 dny (celoročně)

 

Ke stažení