Jak se stát partnerem společnosti EUROPANEL s.r.o.

Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje stavební systém EUROPANEL každému zájemci o podnikání v oboru stavebnictví realizovat za krátkou dobu vysoce kvalitní a svými vlastnostmi nadstandardní domy. Pro všechny zájemce máme zpracovaný systém školení a  servisu dle zaměření jednotlivých firem.

Jednodenní školení „Stavební systém EUROPANEL“

 • základní školení;
 • musí absolvovat každý zájemce;
 • představení technologie EUROPANEL, montážních postupů;
 • praktické využití technologie ve výstavbě;
 • technologie dokončování hrubých staveb z EUROPANELu a stavební fyzika systému;
 • ukázka sestavení orientační nabídkové kalkulace.

Školení „Projektování ze stavebního systému EUROPANEL“

 • nadstavba na základní školení
 • pro projektanty, techniky, architekty, kteří chtějí stavby z EUROPANELu projektovat;
 • seznámení se všemi používanými konstrukčními principy;
 • seznámení s technickými listy - katalogem typových konstrukcí, statikou staveb;
 • problematika požární odolnosti, akustiky a tepelně technických vlastností.

Školení „Kalkulační sešit EUROPANEL“

 • nadstavba na základní školení;
 • pro manažery stavebních firem, rozpočtáře, přípraváře staveb a techniky;
 • detailní seznámení s nástrojem pro zpracování kalkulací na stavby z EUROPANELu;
 • způsob kalkulace montážních nákladů.

Školení „Obchodní strategie malé stavební firmy a prodejní dovednosti v oblasti dřevostaveb.“

 • zkušenosti jednotlivých účastníků s prodejem dřevostaveb;
 • analýza trhu;
 • argumentace pro obchodníky;
 • prodejní techniky v oboru dřevostaveb;
 • další témata spojená s obchodem v dané oblasti.

Termíny jednotlivých akcí jsou zveřejňovány minimálně s měsíčním předstihem na našich webových stránkách. Zde najdete i pozvánky s  programem a přihlášky.

Po vzájemné dohodě lze provést školení i mimo oficiální termín.

Vaše dotazy posílejte na  nebo volejte na +420 724 820 989.